8 ตระกูลปลาทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูง

www.whalesci.org

ในท้องทะเลของเรานั้นมาเหล่าปลาเล็กน้อยใหญ่มากมายซึ่งเราก็แบ่งออกเป็นหลายตระกูลมีทั้ง 8 ตระกูลไก้แก่ 1.Soles Fish 2. Snapper Fish 3.Grouper Fish 4.Mackerel Fish 5.Sea Bream Fish 6.Sea Bass Fish 7.Tuna Fish 8.Salmon Fish แต่ละตระกูลนั้นก็ให้ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน โดยแบ่งเป็นดังนี้
Soles Fish
เป็นปลาน้ำทะเลตระกูลปลาโซลซึ่งเป็นปลาซีกเดียวมีอยู่บนโลกแถมยังมีหลากหลายสายพันธุ์เป็นปลาที่มีอยู่ทั้งในน้ำเค็มแล้วก็น้ำจืด
Snapper Fish
จัดเป็นปลาที่อยู่ในตระกูลของปลากะพงแดงโดยที่มีการตรวจสอบและพบเห็นมีประมาณ 70 สายพันธุ์สามารถค้นพบเจอบ่อยมากที่สุดในน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อย
Grouper Fish
เราจะรู้จักกันในชื่อที่ทั่วทั้งประเทศไทยกันว่า ปลาเก๋า หรือ ปลากะรัง และที่สามารถพบเจอได้บ่อยนั่นก็คือแนวปะการังหรือโขดหิน ตามกองหินในน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อย
Mackerel Fish
เป็นปลาชนิดที่เราเรียกกันว่าปลาทูน่า เป็นปลาน้ำทะเลที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่แถบแอตแลนติกและในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นจำนวนมาก
Sea Bream Fish
จะเป็นปลาที่เราสามารถพบเห็นได้ตามทั่วไปตามแถบชายฝั่งซึ่งลักษณะตัวของมันนั้นจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ
Sea Bass Fish
เป็นปลาน้ำเค็มขนาดตัวไม่ใหญ่มากเป็นปลาหิมะหรือปลาเขตหนาวที่เราสามารถจะพบเห็นได้มากในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย มีหลากหลายสายพันธุ์
Tuna Fish
เป็นปลาตระกูล Blue Fin เราจะพบเห็นปลาพวกนี้ได้บริเวณเขตร้อนหรือในหมาสมุทรที่มีความร้อนและไม่เย็นจนเกินไป
Salmon Fish
เป็นปลาที่มีสารอาหารและแร่ธาตุเยอะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์หลักๆ คือ แซลมอนแอตแลนติก และ แซลมอนแปซิฟิก เพราะว่านอกจากที่นี่แล้วก็จะหาเจอตัวได้ยากยิ่งนัก