www.whalesci.org

ปลาวาฬไรท์ขึ้นชื่อว่าสามารถอยู่ในน้ำเย็นได้โดยไม่เสียชีวิต

December 5, 2016 admin 0

วาฬไรท์นั้นเป็นปลาที่มีความเชื่องช้ามากแต่มีขนาดใหญ่เป็นสัตว์ที่ถูกล่าเมื่อ 5-6 ล้านปีที่แล้วเพราะว่าเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่และมีความเคลื่อนที่ช้าเลยเป็นที่ถูกล่าเพราะว่าร่างกายของวาฬไรท์นั้นเราสามารถนำเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเนื่องจากตัวมันเองเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ชายฝั่งและเป็นปลาที่มีไขมันเยอะมากและบาลีนของมันน้ำก็ถูกนำไปทำเป็นเสื้อและก็เครื่องตกแต่งของสตรีไม่ว่าจะเป็นเสื่อคลุมหรือไม่ก็นำมาเป็นอาหารล่าสุดนั้นจากการตรวจสอบและค้นพบนั้นเหลืออยู่แค่ประมาณ 8 พันตัว ถึง 1 หมื่นตัวเท่านั้นเอง