สาระน่ารู้ของปลาวาฬ

www.whalesci.org

สาเหตุหลักที่ทำให้ปลาวาฬสูญพันธุ์ 

แม้ว่าปลาวาฬจะเป็นสัตว์ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆ แล้วในปัจจุบันปลาวาฬถือเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์เต็มที ไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแบนี้เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกเราเหมือนกัน เข้าใจว่าหากไม่มีการช่วยเหลือหรือร่วมมือกันให้มากกว่านี้ในอนาคตปลาวาฬอาจจะหมดไปจากโลกจริงๆ ก็ได้ หลายคนคงสงสัยสาเหตุหลักที่ว่าทำไมปลาวาฬถึงได้กลายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งจริงแล้วมันก็มีปัจจัยหลายประการที่พอจะระบุถึงเหตุผลอันชัดเจนได้ว่าทำไมปลาวาฬจึงใกล้หมดไปจากโลกนี้แล้ว

สาเหตุหลักที่ทำให้ปลาวาฬกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

  1. จากการล่าของมนุษย์ – เอาเข้าจริงๆ แล้วสาเหตุหลักที่ทำให้ปลาวาฬกลายเป็นสัตว์ที่ใกล้จะหมดไปจากโลกก็มาจากน้ำมือของมนุษย์เองทั้งนั้น การล่าวาฬอย่างแท้จริงตามประวัติเล่าว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวอินนูอิดที่อาศัยอยู่บริเวณกรีนแลนด์ได้มีการล่าปลาวาฬเพื่อการยังชีพ แต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนามากกว่านั้นโดยชาวญี่ปุ่นและชาวนอร์เวย์ต่างก็มีวัฒนธรรมในการล่าวาฬเพื่อเอามาใช้ในการประกอบอาหาร โดยการล่าวาฬอย่างจริงจังจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ก่อนที่การล่าปลาวาฬจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 – 19 ซึ่งการล่าในยุคนี้มีเหตุผลหลักอีกอย่างก็คือการนำไขมันของปลาวาฬมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการจุดไฟในตะเกียง พบมาในแถบทวีปยุโรปและอเมริกา จนในที่สุดเมื่อปี 1986 คณะกรรมการการควบคุมการล่าวาฬนานาชาติ หรือ IWC ก็ได้มีการออกกฎห้ามล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์โดยเด็ดขาดจนทำให้การล่าวาฬค่อยๆ ลดน้อยลงทว่าในปัจจุบันเองก็ยังคงมีการล่าวาฬอยู่เนืองๆ เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น
  2. การออกลูกแค่เพียงครั้งละตัว – สืบเนื่องมาจากการที่ปลาวาฬโดนล่าเป็นจำนวนมากในอดีตทว่าการเพิ่มจำนวนประชากรของพวกมันกลับทำได้เพียงครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น ทำให้ประชากรปลาวาฬที่ลูกล่ากับประชากรที่เพิ่มเข้ามาใหม่เกิดความไม่สมดุลกัน เมื่อเกิดความไม่สมดุลกันก็เลยทำให้จำนวนประชากรปลาวาฬน้อยลงไปอย่างรวดเร็ว

นี่เป็น 2 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้จำนวนประชากรปลาวาฬใกล้สูญพันธุ์เต็มที โดยหากจะบอกว่าปัจจัยหลักที่สุดก็คงหนีไม่พ้นน้ำมือของมนุษย์เรานี่เองที่ทำลายธรรมชาติไปจนแทบจะหมดสิ้นเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองและพวกพ้องเท่านั้น เราจึงควรรณรงค์ให้ยุติเรื่องเหล่านี้โดยเร็วก่อนที่ปลาวาฬจะหมดไปจากโลกจริงๆ