วาฬเซย์วาฬว่ายน้ำเร็วที่ใกล้สูญพันธุ์

www.whalesci.org

ปลาวาฬโดยทั่วไปแล้วจะมีไขมันที่เยอะมากสำหรับไว้เป็นเครื่องป้องกันทำให้ร่างกายปลาวาฬนั้นอุ่นแต่ไม่ใช่กับปลาวาฬเซย์เพราะว่าวาฬเซย์นั้นเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเพราะว่าหรือมีก็มีน้อยเลยไม่สามารถว่ายในน้ำทะเลที่มีความเย็นได้อาศัยอยู่ในทะเลที่มีความร้อนทนต่อความร้อนมักถูกล่ามากในเขตชายฝั่งเพราะว่าเนื้อของมันมีไขมันน้อยเหมาะแก่การนำเอาไปทำในด้านอื่นๆ แต่เรานั้นสามารถพบได้มากสุด บริเวณแอนตาร์กติกาและแปซิฟิกเหนือเนื่องด้วยเป็นแหล่งถิ่นกำเนิดและมันยังรอดพ้นจากการล่าได้อีกด้วยเพราะมันสามารถว่ายไปยังพื้นที่ลึกๆ เพื่อหนีจากการล่าได้